Novela Zakona o motornih vozilih je uvedla novo obveznost.  Po 1. 5. 2017 morajo biti vsi mopedi tudi registrirani. To pomeni, da morajo biti do tega datuma registrirani tudi tisti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 KW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, kar do sedaj ni bilo obvezno.

Celotna storitev v paketu za samo 100 EUR.

V podjetju Špan želimo vsem motoristom kar se da olajšati postopek registracije. Zato smo pričeli z akcijo 25je100. Ta omogoča, da lastniki mopedov z omejitvijo hitrosti 25km/h svoj moped registrirajo, pridobijo nove registrske oznake, sklenejo zzavarovanje za moped in kupijo tudi obvezno čelado. Cena celotnega paketa je samo 100 EUR. Paket lahko sklenete tudi preko spleta na spletni strani 25je100.si. Sklenitev zavarovanja preko spleta je mogoča le za mopede, kateri po zakonu ne potrebujejo tehničnega pregleda. Če potrebujete tehnični pregled se le oglasite v našem Centru mobilnosti na Tržaški 547, kjer potekajo tehnični pregledi.

"Z akcijo 25je100 želimo voznikom mopedov kar se da olajšati postopek registracije in zavarovanja. Akcija je preprosta in cenovno dostopna rešitev. Ker je po novem obvezna tudi čelada smo v paket 25je100 vključili tudi odlično čelado LZR JH-1" je dejal Miha Škarič, vodja moto programa v podjetju Špan. 

Kakšne spremembe prinaša 1. maj?

Novela Zakona o pravilih cestnega prometa med drugim določa tudi pogoje za udeležbo mopedov v cestnem prometu. Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. Vozniki mopedov morajo voziti drug za drugim in obvezno nositi čelado (lahko motoristično ali kolesarsko). Zakon kot novost uvaja tudi obveznost nošenja čelade za kolesarje do 18. leta starosti.

Z uveljavitvijo Zakona o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B)  (Uradni list RS, št. 68/16) je mogoče brez dokazila o izvoru in lastništvu vozila registrirati tudi moped (tako kot  npr. starodobnik, traktor in traktorski priklopnik), če  so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- da gre za moped, ki je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004 in  tudi za mopede, ki so bili na ozemlju v Republiki Sloveniji v obdobju med 1. 5. 2004 in pred 1. 5. 2017
- da lastništvo  mopeda ni sporno.