Jump to content
  • Sign Up
Sign in to follow this  
pobanick

20kw namesto 11kw?

Recommended Posts

pobanick

Živjo, malo sem iskal na forumu in nisem našel podobne teme, ampak mene zanima, ali je kdo imel probleme s policisti, če piše v prometni, da ima motor 11kw, v resnici pa ima več?

Če pošljejo motor na izredni tehnični pregled, ali pogledajo koliko ima motor kw?

Hvala za odgovor.

Lp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Scarabeo 500
pred 34 minutami, pobanick pravi:

Živjo, malo sem iskal na forumu in nisem našel podobne teme, ampak mene zanima, ali je kdo imel probleme s policisti, če piše v prometni, da ima motor 11kw, v resnici pa ima več?

Če pošljejo motor na izredni tehnični pregled, ali pogledajo koliko ima motor kw?

Hvala za odgovor.

Lp.

Težko boš dopovedal, da ima 11 kilovatov, te pa dobijo, da si fural 130kmh. Iz tega sledi, če si pri takšni hitrosti vpleten v nesrečo, zavarovalnica lahko zahteva, da se pregleda motor. Ko se gre za denar, je zavarovalnica pasja. To so moji pomisleki. In če nimaš izpita za A2, si vozil brez dovoljenja.

Scarabeo

Share this post


Link to post
Share on other sites
budacki

95% Aprilij RS 125 je odblokiranih na tovarniških 20+kW.

MOgoče so koga že dobili, vendar jaz ne poznam nikogar. Namreč morali bi ti meriti moč in ne hitrosti. Ker 130km/h lahko dosežeš z enim konjem, če imaš dobro zobniško razmerje in nobenga upora (valjčki?).
Ampak komu so dejansko šli merit moč? Nikomur. In gre aprilija tut z 11kW, če se ne motim. Ravnotako Yamaha YZF 125 z 11kW pride do te hitrosti :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sebar
9 hours ago, budacki said:

Ker 130km/h lahko dosežeš z enim konjem, če imaš dobro zobniško razmerje in nobenga upora (valjčki?).

Kaj si pa ti kadil :D 

Drugače pa tako, kot je napisal @Scarabeo 500. Ko bo pizdarija bo velika, do takrat bo pa vse v najlepšem redu :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borutt
Ob 28. 2. 2016 at 14:43, pobanick pravi:

Živjo, malo sem iskal na forumu in nisem našel podobne teme, ampak mene zanima, ali je kdo imel probleme s policisti, če piše v prometni, da ima motor 11kw, v resnici pa ima več?

Če pošljejo motor na izredni tehnični pregled, ali pogledajo koliko ima motor kw?

Hvala za odgovor.

Lp.

Zaenkrat še nisem imel problemov s policisti. Preberi spodnje člene in se potem odloči, kaj in kako boš udeležen v javnem cestnem prometu. 

19. člen

(predelana in popravljena vozila)

(1) Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede tudi za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje narejena predelava (v nadaljnjem besedilu: predelano vozilo), ki ustreza vsaj enemu od naslednjih pogojev:

1.      se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila;

2.      vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila;

3.      vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

...

73. člen

(nadzor, ki ga opravlja policija)

(1) Policija nadzira izvajanje tega zakona v okviru nadzora cestnega prometa in nadzora varnostnih elementov na traktorjih pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del.

(2) Policist lahko zaseže vozilo, ki je predelano tako, da presega največjo moč motorja ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v homologacijskih dokumentih vozila, če predelava ni bila odobrena v skladu z 19. členom tega zakona, ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v predpisih o homologaciji, za posamezno kategorijo vozil.

(3) Zaseženo vozilo se praviloma odda sodišču, pristojnemu za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje odločbe o prekršku hrani pri policiji.

(4) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje upravni enoti, v kateri ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta vpis izbriše.

 

7. člen

Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svojemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi, zavarovalnih pogojih ali Uredbi 785/2004/ES.

V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji, ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma od odgovorne osebe.

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od zavarovanca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih:

1.      če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;

2.      če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;

3.      če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije, oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;

4.      če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer nad dovoljeno mejo;

5.      če je voznik škodo povzročil namenoma;

6.      če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;

7.      če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

Če je z zavarovalnimi pogoji za povečano nevarnost določena dodatna premija, pa ta ni bila plačana, ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški od zavarovanca oziroma odgovorne osebe, v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana zaradi povečane nevarnosti.

Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati povračila iz drugega odstavka tega člena za del škode, za katero je odgovoren oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom pod okoliščinami iz 2., 3., 4. in 6. točke tretjega odstavka tega člena, kljub temu, da so mu bile te okoliščine znane.

Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih iz tretjega odstavka tega člena največ v znesku 12.000 eurov. V primeru iz 5. točke tretjega odstavka tega člena zavarovalnica uveljavlja povračilo v celoti.

 

Prevara

49. člen

(1) Če ena stranka povzroči zmoto pri drugi stranki ali jo drži v zmoti z namenom, da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe, lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe tudi takrat, kadar zmota ni bistvena.

(2) Stranka, ki je v prevari sklenila pogodbo, ima pravico zahtevati povrnitev nastale škode.

(3) Prevara, ki jo je storil kdo tretji, vpliva na samo pogodbo, če je druga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe zanjo vedela ali bi bila morala vedeti.

(4) Neodplačna pogodba se lahko razveljavi tudi, če je prevaro storil kdo tretji, ne glede na to, ali je druga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe zanjo vedela ali bi bila morala vedeti.

 

Goljufija

211. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročil veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
budacki
Ob 1. 3. 2016 at 9:24, sebar pravi:

Kaj si pa ti kadil :D 

 


Fiziko, 3 leta v osnovni, 4 leta v srednji in še kakšno leto tudi pozneje. Neverjetna droga. Rajši se je izogibaj in opomni otroke na njo. Mehaniko smo včasih tudi primešali zraven, da nam je bilo vsem lepše. Vzami premikajoči predmet, teže 2 kilograma in z 1 konjem, notranje izgorevanje ali elektrika. Dodaj odlično prestavno razmerje(zobniško) in ga zapelji po steklu. Končna hitrost...ogromna. :)

Naj ponovim...ne poznam nikogar, da bi ga dobili, da ima preveč konjev pri samem pregledu pa naj bo to tehnični ali izredni tehnični. V prometnih nesrečah se pa ponavadi motroji tako poškodujejo, da je praktično nemogoče meriti moč. In sem imel tudi sam primer prometne s takšnim vozilom in je prebilo glavo na mašini, tako da res ne vem kdo bi izmeril moč tam. Tako ali tako sem bil jaz kriv in tudi če bi jo izmerili ne bi bilo razlike. Teoretično gledano lahko NAJEBEŠ KONKRETNO (s prduljo od Aprilije brez blokad zadeneš novega Mercedesa S63 AMG Coupe...adijo pokojnina) 

Nikogar ne vzpodbujamo, da naj krši pravila, zgolj govorim o lastnih izkušnjah, za katere sem sam nosil posledice in jih zato delim tukaj.

Pa še ena osebna...
Wajdoušna...sami kmeti, verniki in hipiji. :) Toliko o kajenju.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sebar

Woah prjatu, kaj je bil zdej to za en hate speech. Nisem fizik, mona pa tudi ne. In tisti dan, ko boš naredil motor ki bo z 1hp dosegel tvojih mitičnih 130km/h z veseljem postanem tvoj osebni sluga. Verjetno si v visoko tehnoloških ustanovah, ki jih navajaš preskočil par kritičnih poglavij,

Razen če veljajo v Metliki drugačni zakoni fizike kot v kmečko-verni-hipijevski Wajdušni... :hmm:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zivnorc
pred 13 urami, sebar pravi:

Woah prjatu, kaj je bil zdej to za en hate speech. Nisem fizik, mona pa tudi ne. In tisti dan, ko boš naredil motor ki bo z 1hp dosegel tvojih mitičnih 130km/h z veseljem postanem tvoj osebni sluga. Verjetno si v visoko tehnoloških ustanovah, ki jih navajaš preskočil par kritičnih poglavij,

Razen če veljajo v Metliki drugačni zakoni fizike kot v kmečko-verni-hipijevski Wajdušni... :hmm:

....jaoooo... POJMA NIMAŠ O FIZIKI!!!!  :slap:

Sebar po mojih izračunih doseže PREKO 230 km/h na motorju z enim konjem....

..... ob predpostavki, da je ta konj on.... in spelje z mesta z velikim pospeškom  :kick-ass:

.... grem stavit, ne da samo spelje po steklu... skozi steklo poleti!!

:lol1:

..aja   ... Sebar... a še meni malo zrihtaš kak :smoke: .... da se imam še jaz tako lepo...  :D

:P

 

... sej bo kmalu pomlad... pa ne bomo več pisali neumnosti in se zapenjali tule gor na forumu..  :P

 

... drugače pa ja.... z 11 kW se da peljat 130 na uro. ... sem že tudi doživel, da sem komaj komaj prehitel skuterja 50ccm z mojim Suzukijem...  :P  :lol1:...tam nekje malo pred Postojno...  :eek:   k je tolk letu...:P

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kaldu

Fantje ne ga srat,

 

Tomos 15 SLC je šel z lahkoto 130 km/h seveda s "popravki". Pa ni imel niti 10 KS. Zagotrovim vam, iz lastne izkušnje!!!!!!

Da o Tomos Electronic 90 ne govorim!!!

Samo takrat smo znali kaj še zraven postoriti, ne samo na agregatu, tudi na varnosti.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zivnorc
pred 27 minutami, Kaldu pravi:

Fantje ne ga srat,

 

Tomos 15 SLC je šel z lahkoto 130 km/h seveda s "popravki". Pa ni imel niti 10 KS. Zagotrovim vam, iz lastne izkušnje!!!!!!

Da o Tomos Electronic 90 ne govorim!!!

Samo takrat smo znali kaj še zraven postoriti, ne samo na agregatu, tudi na varnosti.

 

 

 

 

... sevede... mal si fedrček v števcu popravu - stegnu...pa je šlo tut 160..  :D 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bmflar
pred 38 minutami, Kaldu pravi:

Fantje ne ga srat,

Tomos 15 SLC je šel z lahkoto 130 km/h seveda s "popravki". Pa ni imel niti 10 KS. Zagotrovim vam, iz lastne izkušnje!!!!!!

Da o Tomos Electronic 90 ne govorim!!!

Samo takrat smo znali kaj še zraven postoriti, ne samo na agregatu, tudi na varnosti.

Moj APN 4 je letel 95.. Z rahlimi modifikacijami in štart ni bil ravno hiter, ampak ko je zalaufal, ga nisi ustavil :blush:

... 40 let nazaj ja ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kaldu

Ponižal glavo, poliral kanale v cilindru

DelOrto 24 uplinjač

Marving izpuh

Zadnje platišče in vzmeti od Elektronika

Pri zamenjavi elektronike se je pa zalomilo:blush:

Aja pa nov feder u števcu:ras:

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sebar
2 hours ago, Zivnorc said:

..aja   ... Sebar... a še meni malo zrihtaš kak :smoke: .... da se imam še jaz tako lepo...  :D

:P

Haha, pridi kej mimo :D Bova vrgla še eno debato :P 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zivnorc
pred 2 minutami, sebar pravi:

Haha, pridi kej mimo :D Bova vrgla še eno debato :P 

... sam ne slučajno od Versysa.... ...  :lol1:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sebar
Just now, Zivnorc said:

... sam ne slučajno od Versysa.... ...  :lol1:

 

Tle nimaš kej diskutirat :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Žan96

11kw gre za šalo 140... Sicer po rakitni na dol ampak gre pa.

V kamjonu isto, daš iz brzine pa gre 130 po novogoriškem klancu (sam tega ne smeš na analognm tahografu delat k te loh pol taplavi....) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kmet2

Vi kar sanjajte mel elektronika ,APN6,PonyExpressa,A3M itd .......130kmh in za tiste čase in material ki smo ga lahko dobili navadni smrtniki ni šel nobeden ,če ste pa gledali tomos števec ,ja pol pa ja :)

Pa sem mel še mal več narejenega kot Kaldu ki z tistim kar omenja od predelav ni šlo nikoli 130kmh  pa lohk nabija kakor če.

Sam sem imel še spiljen bat  tako kot izpušni in sesalni kanal ,pa podrejano glavno gred(da je bila lažja) ,spuščeno glavo ,L-bat  itd pa je šel po avtomobilskem števcu komaj 125kmh .....da ne govorim za tiste ki so govorili o štirkah 120kmh in podobne nebuloze ......

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zivnorc
pred 14 urami, cikadina pravi:

si pozabu da teli mulčki majo tudi samo 60kg :P

 

...  :slap:

....pa kdo je tebe fiziko učil ?!?!?!

...budacki??  a??  zihr..  :P

... pa ženska... a pa ti veš, da če imaš 100 kil... pol bremze manj primejo... pa pol še bl leti...   ..  jaooo....  :slap:

:P  :P

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kmet2
pred 17 urami, cikadina pravi:

si pozabu da teli mulčki majo tudi samo 60kg :P

 

Sej sem jih imel jz tud v tistih časih :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy terms and use of cookies!