Jump to content
 • Sign Up
Sign in to follow this  
Borutt

STOP policija (vse kar ni v zvezi z motorizmom, zdravljenje frustracij, ter nabijanje do nezavesti)

Recommended Posts

sesir
pred 15 minutami, Frenk 67 pravi:

Če je neposredno izvajanje oblasti s  strani ljudstva ustavno pol ne vem zakaj daste takrat vedno oklepe gor? :lol1:

Ker so si nevarneže uvozili...

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 31 minutami, Borutt pravi:

 

Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali začasne duševne bolezni, začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne ali hude 

Zato vedno ko teroristi kak masaker so neprištevni?Se pravi so vsi teroristi nedolžni?

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borutt
pred 2 minutami, Frenk 67 pravi:

Če je neposredno izvajanje oblasti s  strani ljudstva ustavno pol ne vem zakaj daste takrat vedno oklepe gor? :lol1:

Malo branja. 

 

S tem zakonom se ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah.

 

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa.

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve na prostem v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov.

Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, varnosti javnega prometa, varstva okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je uporaba prireditvenega prostora z odločbo državnega organa prepovedana ali če ministrica oziroma minister, pristojen za zdravstvo, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje ljudi na določenih javnih mestih.

 

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih udeleževati.

Nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.

 

(1) Ta zakon ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.

 

(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.

 

10.   Upiranje je vsako nezakonito ravnanje, s katerim oseba policistu otežuje ali onemogoča izvedbo zakonite policijske naloge.

11.   Pasivno upiranje je upiranje osebe, ki ne upošteva policistovega zakonitega ukaza ali s svojim nezakonitim ravnanjem otežuje ali onemogoča izvedbo zakonite policijske naloge, tako da se usede, uleže, obrne vstran ali drugače podobno ravna.

12.   Aktivno upiranje je upiranje z orožjem, nevarnim orodjem, drugim predmetom ali snovjo, živaljo ali s telesno silo, pri čemer oseba, ki se upira, policistu namerava preprečiti izvedbo zakonite policijske naloge. Za aktivno upiranje se štejejo tudi pozivanje k upiranju, beg osebe in ogrožanje. Ogrožanje pomeni, da oseba s svojim položajem, kretnjami ali ravnanjem kaže, da bo napadla policista ali drugo osebo ali objekt, ki ga policist varuje.

13.   Napad je vsaka nezakonita neposredna aktivnost osebe s telesno silo, z živaljo, orožjem, orodjem ali drugim predmetom ali snovjo, s katero namerava policista ali drugo osebo poškodovati ali ji vzeti življenje ali ogroziti varnost objekta, ki ga policist varuje.

14.   Nevaren predmet je predmet, ki je primeren za napad ali samopoškodbo ali se z njim lahko huje ogrozi javni red ali splošna varnost ljudi ali premoženja.

 

(1) Naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti, so:

-        varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,

-        preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,

-        vzdrževanje javnega reda,

-        nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,

-        nadzor državne meje,

-        naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,

-        varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,

-        naloge ob naravnih in drugih nesrečah,

-        druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.

 

Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje, strelivo ter druga prisilna sredstva skladno s podzakonskim predpisom, ki ga izda minister.

 

Policisti smejo uporabiti prisilna sredstva za preprečitev ali odvrnitev nevarnosti, če z opozorilom, ukazom ali izvedbo drugih pooblastil ne morejo uspešno opraviti policijske naloge.

 

(1) Pri opravljanju policijskih nalog smejo policisti uporabiti naslednja prisilna sredstva:

-        sredstva za vklepanje in vezanje,

-        telesno silo,

-        plinski razpršilec,

-        palico,

-        službenega psa,

-        sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev,

-        konjenico,

-        posebna motorna vozila,

-        vodni curek,

-        plinska sredstva in druga z zakonom določena sredstva za pasivizacijo,

-        strelno orožje.

(2) Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, ko policisti pri opravljanju policijskih nalog uporabijo katero od sredstev iz prejšnjega odstavka za neposredno delovanje na osebe.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
skalar36

Sedaj opažam precej policije , ki meri hitrost, gleda za mobilne telefone, ustavlja promet. Verjetno je stavke konec!? A potem morjo\morate vse izgubljene € doprinest?

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 3 minutami, skalar36 pravi:

Sedaj opažam precej policije , ki meri hitrost, gleda za mobilne telefone, ustavlja promet. Verjetno je stavke konec!? A potem morjo\morate vse izgubljene € doprinest?

Predvidevam,da je ko na ukaz,(al je blo kaj druga) niso smeli pisati kazen bila narejena večja škoda v dnevu kot bi bilo kazni v celotni stavki!

Navsezadnje nas je preživljanje teh stalo 138 miljonov plus vse kazni,ki bi jih po zakonih morali dobiti...in smo pri pol milijarde!

No kdo ve koliko kazni se na leto napiše v Slo???

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tex

mah lej, zdaj so imeli kao neko akcijo in so gledali telefone za volanom .. in pol celi fascinirani in šokirani ugotovijo (izjava na tv), koliko voznikov telefonira/smsa med vožnjo .. zakaj pa celo leto ne gledajo?? jaz imam 15min do šihta in v teh 30 minutah na dan vidim vsak dan vsaj 3 ali 5 "hepanov" na telefonu ..

Edited by Tex

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kmet2
pred 1 minuto, skalar36 pravi:

Sedaj opažam precej policije , ki meri hitrost, gleda za mobilne telefone, ustavlja promet. Verjetno je stavke konec!? A potem morjo\morate vse izgubljene € doprinest?

Čak ,da zbijejo avtomobilisti prvega motorista , bo takoj mesec posvečen ostrejšemu nadzoru motoristov .......še zmerom ena lepših bučk policijskih detektivov ..........preprečiti sekanje ovinkov na Rakitni  a če pogledaš problematiko in nas , ki se vozimo tam vemo da je razmerje kdo seka ovinek in sredinsko črto  v veliko breme prav avtomobilistom ......za hitrost pa ravno obratno .........skratka puhli ukrepi nobenemu v korist , razen idejnemu vodji projekta pa še kakšnemu v vladi ....

 

pred 1 minuto, Tex pravi:

mah lej, zdaj so imeli kao neko akcijo in so gledali telefone za volanom .. in pol celi fascinirani in šokirani ugotovijo, koliko voznikov telefonira/smsa med vožnjo .. zakaj pa celo leto ne gledajo?? jaz imam 15min do šihta in v teh 30 minutah na dan vidim vsak dan vsaj 3 ali 5 "hepanov" na telefonu ..

:lol1:te isti , ki kaznujejo se veselo pogovarjajo po founu , mal poglej po patruljah .... ravno zadnjič , popišejo in gladko foun na uho in gasa .....................spet dvoličnost , dva kriterija , dve državi itd .....kdo kaznuje te hepance ,saj se sami ne bojo ....???  Mogoče bi kdo odgovoril , ki pozna delo policije ......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borutt
Pravkar, skalar36 pravi:

Sedaj opažam precej policije , ki meri hitrost, gleda za mobilne telefone, ustavlja promet. Verjetno je stavke konec!? A potem morjo\morate vse izgubljene € doprinest?

Razumi, kot želiš. 

 

(1) Naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti, so:

...

-        preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,

...

-        nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 11 minutami, Kmet2 pravi:

 

:lol1:te isti , ki kaznujejo se veselo pogovarjajo po founu , mal poglej po patruljah .... ravno zadnjič , popišejo in gladko foun na uho in gasa .....................spet dvoličnost , dva kriterija , dve državi itd .....kdo kaznuje te hepance ,saj se sami ne bojo ....???  Mogoče bi kdo odgovoril , ki pozna delo policije ......

Policaji ne razumejo politikov,ljudje,ki so lastniki vsega pa ne enih me drugih!Čudno res!Jaz kot lastnik mačke "razumem" kaj pa kako pa je žival...

Pa ne mi kak so bili izvoljeni!Ker so bili zaradi laži...in potem lažnivce nagradimo in postanejo ministri???Seveda ga nismo volilci postavili za ministra pač pa je bil znotraj vlade nagrajen za svoje laži

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
jskrablin
pred 4 minutami, sesir pravi:

Navsezadnje nas je preživljanje teh stalo 138 miljonov plus vse kazni,ki bi jih po zakonih morali dobiti...in smo pri pol milijarde!

Policija nabere za ~ 360 mio kazni letno? Daj no. Glob in kazni (vseh) je v bilanci proračuna za slabih 75 mio €. Od tega so prometne kazni zgolj del tega. Poglej si sam - postavka 712 Globe in druge denarne kazni. Pol milijarde je hudo veliko denarja. Dosti več, ko takole preko palca zveni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 2 minutami, jskrablin pravi:

Policija nabere za ~ 360 mio kazni letno? Daj no. Glob in kazni (vseh) je v bilanci proračuna za slabih 75 mio €. Od tega so prometne kazni zgolj del tega. Poglej si sam - postavka 712 Globe in druge denarne kazni. Pol milijarde je hudo veliko denarja. Dosti več, ko takole preko palca zveni.

Eh še več pobere zato se ji jebe za teh pol milijarde,ki jih je pustila v žepu teroristov!In raje po njihovo svoje lastnike zapufa za 1.3 miljarde

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
jskrablin
pred 2 minutami, sesir pravi:

Eh še več pobere zato se ji jebe za teh pol milijarde,ki jih je pustila v žepu teroristov!In raje po njihovo svoje lastnike zapufa za 1.3 miljarde

Ne bluzi, beri. Edino če sugeriraš, da se > pol milijarde denarja od pobranih kazni nikjer ne zavede. V tem primeru grem koj za policija... bom živel ko Zoki Kral.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 35 minutami, jskrablin pravi:

Ne bluzi, beri. Edino če sugeriraš, da se > pol milijarde denarja od pobranih kazni nikjer ne zavede. V tem primeru grem koj za policija... bom živel ko Zoki Kral.

Ne bluzim,ne sugeriram...razmišljam....kuk denarja bi mogu imeti,da bi se mi jebalo za pol milijarde...žal ga nihče na zemlji nima toliko!Sam bi kupil državi sloveniji 20 apache helihopterjev raje kot jih pustil nekomu,kjer je ekstremno velika možnost,da gre denar v terorizem!

Pa če pustimo....v 2016 nočeš izvajati zakona in pustiš pol milijarde...v začetku 2017 se zapufaš za 1.3 milijarde....nič jasno..res sem umsko omejen...prosim razloži Borut ko jih tako zagovarjaš!

No borut povej mi,ker smo kao lastniki države....

To je kot bi delavec zavrnil božičnico v znesku 500eu v prvih dneh januarja pa vzel kredit 1300eu.

No prosim,če smo mi lastniki boš pa ja menda najdu takega kretena med ljudmi!

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
skalar36
59 minutes ago, Borutt said:

Razumi, kot želiš. 

 

(1) Naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti, so:

...

-        preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,

...

-        nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,

...

Saj ni bilo treba 2x napisat, sem že taprvič zastopu. Sej nism P.....tregnen.:ras:

Drugač, se strinjam je treba skenslat telefone v avtih. Čim prej! Samo nisi mi pa odgovoril, a so vam šefi naročil da je treba dnar, ki je bil ob stavki izgubljen, not prnest, a  ste sami od sebe tok pridni?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borutt
pred 27 minutami, sesir pravi:

Ne bluzim,ne sugeriram...razmišljam....kuk denarja bi mogu imeti,da bi se mi jebalo za pol milijarde...žal ga nihče na zemlji nima toliko!Sam bi kupil državi sloveniji 20 apache helihopterjev raje kot jih pustil nekomu,kjer je ekstremno velika možnost,da gre denar v terorizem!

Pa če pustimo....v 2016 nočeš izvajati zakona in pustiš pol milijarde...v začetku 2017 se zapufaš za 1.3 milijarde....nič jasno..res sem umsko omejen...prosim razloži Borut ko jih tako zagovarjaš!

No borut povej mi,ker smo kao lastniki države....

To je kot bi delavec zavrnil božičnico v znesku 500eu v prvih dneh januarja pa vzel kredit 1300eu.

No prosim,če smo mi lastniki boš pa ja menda najdu takega kretena med ljudmi!

Ne bluzi, da jaz kogarkoli zagovarjam. Preberi moje zapise in si jih vtisni v spomin. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borutt
pred 5 minutami, skalar36 pravi:

Saj ni bilo treba 2x napisat, sem že taprvič zastopu. Sej nism P.....tregnen.:ras:

Drugač, se strinjam je treba skenslat telefone v avtih. Čim prej! Samo nisi mi pa odgovoril, a so vam šefi naročil da je treba dnar, ki je bil ob stavki izgubljen, not prnest, a  ste sami od sebe tok pridni?

Ne morem ti pomagati, če ne razumeš, kaj je delo policije. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 1 minuto, Borutt pravi:

Ne morem ti pomagati, če ne razumeš, kaj je delo policije. 

Hočeš reči,da ni delo policije kaznovati osebe,ki kršijo zakon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 14 minutami, Borutt pravi:

Ne bluzi, da jaz kogarkoli zagovarjam. Preberi moje zapise in si jih vtisni v spomin. 

Tudi jaz si želim,da bi to kar sem napisal bilo bluzenje...bluzenje o milijardah sem mislu...

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 7 minutami, Borutt pravi:

Kje sem pa to zapisal ? 

Saj nisem rekel!Pač vprašal nato kar si napisal skalar36...če pa se strinjaš,da je naloga policije kaanovati osebe,ki kršijo zakon...zakaj pol niso nasilneži brez dokumentov dobili kazni?

Še posebej uni ko je vrgel flašo z vlaka na policista.Če bi to naredil Slovenec bi poleg položnice bil še obtožen napada na uradno osebo!

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
jskrablin
pred 42 minutami, sesir pravi:

Ne bluzim,ne sugeriram...razmišljam....kuk denarja bi mogu imeti,da bi se mi jebalo za pol milijarde...žal ga nihče na zemlji nima toliko!Sam bi kupil državi sloveniji 20 apache helihopterjev raje kot jih pustil nekomu,kjer je ekstremno velika možnost,da gre denar v terorizem!

Res boš moral razložiti od kod tebi pol milijarde. Vseh kazni je v proračunu za 75 mio. To je precej manj od one pol milijarde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 4 minutami, jskrablin pravi:

Res boš moral razložiti od kod tebi pol milijarde. Vseh kazni je v proračunu za 75 mio. To je precej manj od one pol milijarde.

Pol milijona imigrantov,večina brez papirjev!Po zakonu kazen 450eu al 250eu mislim bo borut povedu kuk je kazen...+138 miljonov,ki so priznali,da so jih že stali je skupaj vsaj pol milijarde se ti ne zdi?

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites
jskrablin
Pravkar, sesir pravi:

Pol milijona imigrantov,večina brez papirjev!Po zakonu kazen 450eu mislim...+138 miljonov,ki so priznali,da so jih že stali je skupaj vsaj pol milijarde se ti ne zdi?

Nas in Rusov je 300 milijonov. Nekako tako zveni ta tvoja matematika. Pa še vedno nisi na pol milijarde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
....
pred 31 minutami, skalar36 pravi:

Saj ni bilo treba 2x napisat, sem že taprvič zastopu. Sej nism P.....tregnen.:ras:

Drugač, se strinjam je treba skenslat telefone v avtih. Čim prej! Samo nisi mi pa odgovoril, a so vam šefi naročil da je treba dnar, ki je bil ob stavki izgubljen, not prnest, a  ste sami od sebe tok pridni?

A tebi tut šef razlaga zakaj moraš kaj narediti? On reče to naredi in to je to. Vsega dreka pa tudi ne rabiš na policaja nalagat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sesir
pred 42 minutami, jskrablin pravi:

Nas in Rusov je 300 milijonov. Nekako tako zveni ta tvoja matematika. Pa še vedno nisi na pol milijarde.

138miljonov +500.000*250eu=1.38 milijarde...ampak mogoče je res kdo imel papirje...ja res je veliko premalo pol milijarde...ups pa saj smo pri številki,ki si jo je Slovenija letos sposodila...zadeva je dosti bolj alarmantna kot si je mislila moja omejena glava!

Edited by sesir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Zadnje objave na forumu

  • Guest cerRerEncurgy
   Torrent: Casacinema Film e Serie TV Netflix in Streaming - . FilmZenStream - Voir Film Streaming 2019,2020 Complet Gratuit VF en Full HD, 4K. Guardare Film Streaming HD in Alta Definizione Gratis - . FilmsRip Film Streaming - Film Complet Gratuit en Streaming. Download Stream Complet GRATUIT HD VF - voir film streaming StreamComplet en version française.. Stream Sokrostream : voir films streaming gratuitment en ligne - . Casacinema Film e Serie TV Netflix in Streaming - . Film Italiano (2020) - Guardare Film Streaming ITA in HD Gratis.
  • Nightmare
   Po vseh teh letih so končno naredili Full Led luč za te naše mopede. Funkcionalnost originalne je res porazna poleg tega pa se polomi že ko jo malo bol grdo pogledaš(na motorju sem imel že tretjo) tako, da je padla odločitev in zamenjava je že na svojem mestu. S poštnino iz Kitajske v 11ih dneh za 200€. Izgled boljši kot sem pričakoval, kratke Led svetijo odlično dolga pa bi skoraj, da lahko bila nekoliko močnejša vendar v primerjavi z originalom.... Jah bo kar 300% preskok.     Lp, Samo
  • maus
   malca po napornem prihodu do službe  
  • Guest cerRerEncurgy
   Torrent: CB01 - Film Nuovi in HD e gratis su Cineblog01. Casacinema Film e Serie TV Netflix in Streaming - . ELITETORRENT • Series y Peliculas Torrent - EliteTorrent Oficial. Casacinema Film e Serie TV Netflix in Streaming - . Stream CB01 - Film Nuovi in HD e gratis su Cineblog01. Sokrostream : voir films streaming gratuitment en ligne - . Watch Guardare Film Streaming HD in Alta Definizione Gratis - . FilmsRip Film Streaming - Film Complet Gratuit en Streaming. Film Italiano (2020) - Guardare Film Streaming ITA in HD Gratis.
  • Guest cerRerEncurgy
   Torrent: FilmsRip Film Streaming - Film Complet Gratuit en Streaming. Tantifilm Film Streaming Gratis Serie TV Altadefinizione - . Film Italiano (2020) - Guardare Film Streaming ITA in HD Gratis. Download French Stream - Film, SГ©rie et Manga en Streaming Gratuit. Stream Film Italiano (2020) - Guardare Film Streaming ITA in HD Gratis. CB01.dev - FILM STREAMING GRATIS by CINEBLOG01. Regarder Films et SГ©ries en streaming gratuit SANS LIMITE - .
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy terms and use of cookies!