sreda, 12. junija 2024

Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu motosvet.com Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu motosvet.com so zaščitene s pravicami intelektualne in/ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v motosvet.com.

Omejitev odgovornosti – splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na motosvet.com so informativne narave. Motosvet.com se bo trudil za optimalno delovanje spletne strani motosvet.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo motosvet.com.Vsi uporabniki uporabljajo motosvet.com na lastno odgovornost. Niti lastniki motosvet.com, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi motosvet.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv, oglasov in malih oglasov na motosvet.com oz. storitev, ki jih ponuja motosvet.com ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Motosvet.com tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Motosvet.com ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe motosvet.com. Motosvet.com se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti – oglasi / mali oglasi

Motosvet.com, lastniki motosvet.com, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi motosvet.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci v oglasih in maloh oglasih. Vsak dogovor o nakupu / prodaji vozila oz. predmeta, objavljenega na straneh motosvet.com, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki vozilo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter spletno stranjo motosvet.com. Za celotno vsebino oglasa ali malega oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo. Motosvet.com si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa/malega oglasa, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriterijih spletne strani motosvet.com.

Prepovedano je objavljanje malih oglasov, ki bi lahko pomenili objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Motosvet.com si v primeru, ko iz malega oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega malega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku takšnega malega oglasa.

Podjetja, ki objavljajo male oglase so dolžna spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), se pravi, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, če gre za takšno prodajo. Spletno mesto motosvet.com ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med uporabniki podjetji in potencialnimi kupci oziroma motosvet.com ne nudi drugih storitev kot le posredovanje in objavo malega oglasa. Mali oglas, ki ga objavi podjetje mora vsebovati ime podjetja, ki oglašuje, njegov sedež in kontaktne podatke.

Povezave na spletna mesta, ki oglašujejo razne druge storitve in izdelke niso dovoljene. Povezave na spletna mesta, ki so konkurenčna spletnemu mestu motosvet.com, niso dovoljene.

Tipični primer spornih vsebin:

 • objava komercialne vsebine brez navedbe podjetja in ustrezne klasifikacije podjetja,
 • nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki (primer: GSM v polju PRODAJALEC ali OPOMBA),
 • neresnični kontaktni podatki,
 • ponudbe komercialne linije 090,
 • oglas posredniške ponudbe ali ponudbe iz tujine,
 • oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije za katero nimate avtorskih pravic),
 • oglaševanje ukradenega, ponarejenega blaga .

Motosvet.com si pridržuje pravico, da brez opozorila onemogoči dostop do sistema malih oglasov vsakomur, ki krši politiko objave malih oglasov.

Spletno mesto motovet.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.

Prav tako se vsak uporabnik malih oglasov na spletni strani motosvet.com izrecno odreka pravici izterjave kakršnekoli morebitbne odškodnine od upravljavca spletnega mesta motosvet.com, ki bi lahko nastale iz kakršnegakoli razmerja med prodajalcem in kupcem.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani motosvet.com se šteje:

 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na motosvet.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa motosvet.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Motosvet.com, lastniki motosvet.com, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi motosvet.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z motosvet.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost motosvet.com, lastnikov motosvet.com, katerakoli druge fizične ali pravne osebe, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi motosvet.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko lastniki motosvet.com kadarkoli spremenijo in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe motosvet.com spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Motosvet.com s pomočjo Google Analytics avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Motosvet.com podatke o obiskanosti uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Motosvet.com lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.