Jump to content

KORONA virus


vandrovec
DAMI34
Message added by DAMI34

povezave (klik):

Recommended Posts

1 hour ago, DAMI34 said:

ma drgač, gre al ne gre? Ker če spoštuješ pravila NIJZ ni šanse za okužbo, vsaj tako so rekli zdravstvenim delavcem in jim niso hotel plačat bolniške.

Ma ti res vidiš samo belo in črno, brez odtenkov

Link to comment
Share on other sites

pred 1 uro, tomash pravi:

Kako enim ni jasno. Virusi so bili, so in bodo. Ta trenutni, ki razsaja, mimogrede verjetno so prisotni še vsi ostali, ni nič posebnega sam po sebi. Posebnost je v njegovem tratmaju, oziroma izkoriščanju politike in kapitala v svoj namen.

Meni osebno je popolnoma vseeno, če se ljudje množično družijo, pojejo, popivajo in se veselijo. Prav nasprotno, to mi je všeč. Tisti, ki pa se bojite svoje sence pa imate problem, ki ste ga obesili še nam na ramena.

Kot že večkrat rečeno. Ali je tako težko razmišljati s svojo glavo. Bo prišel dan, ko bo sodu izbilo dno in bo hudič dobil mlade. Takrat pa.......

torej svetovna zarota?

Link to comment
Share on other sites

Odbor za pravno etična vprašanja ZZS
Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
 
ZADEVA: Pismo podpore kolegu Matjažu Figlju, dr. med.
Novo tolmačenje KODEKSA ZDRAVNIŠKE ETIKE Odbora za pravno etična vprašanja
V 600. Biltenu ZZS v publikaciji ISIS smo zasledili objavo, ki se nanaša na javne objave zdravnika Matjaža Figlja, dr. med. Odbor za pravno etična vprašanja (OPEV) Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) v zapisanem meni, da je zdravnik Matjaž Figelj, dr. med., kršil Kodeks zdravniške etike (KZE), čemur podpisani zdravniki oporekamo. Menimo celo, da so člani OPEV s svojim pisanjem in s tem dejanjem sami kršili KZE.
Zapise in izražena mnenja v povezavi z epidemijo covid-19 (pisanje kolumne v Dnevniku) kolega Matjaža Figlja, dr. med., je OPEV obravnaval zaradi kršitev členov 61., 37., 38. in 43. KZE. Člani OPEV so presodili, da morajo predati primer tožilcu ZZS.
V 50. členu KZE je zapisano, da smo zdravniki (vsi podpisani zdravniki in člani ZZS) dolžni nuditi podporo kolegu Matjažu Figlju, dr. med., ker se je znašel v stiski pri vpletenosti v napako ali v domnevno napako. Spodaj podpisani se sklicujemo na 50. člen KZE.
V uvodu bi radi opozorili člane OPEV na njihov spodrsljaj ali kršitev 49. člena KZE, ki pravi: »Vsi se držijo načela varovanja zasebnih podatkov in osebne integritete vseh vpletenih. Razprava v širši javnosti je dopustna le tedaj, ko pacient ali svojci sami sprožijo javno obravnavo spornega dogodka ali ob sumu kaznivega dejanja.« Varovanje osebnih podatkov velja tako za paciente kot tudi za zdravnike, ki jim je očitano sporno ravnanje. Odbor je svojo presojo predstavil širši strokovni javnosti v reviji ISIS, ne da bi vpletenega Matjaža Figlja, dr. med., predhodno obvestil ali mu dal možnost enakopravnega pojasnila. Vpleteni zdravnik ni bil pozvan, v skladu z 49. členom KZE, da zadevo zadovoljivo pojasni. O obravnavi in zadevi je bil seznanjen skoraj istočasno s strokovno in tudi širšo javnostjo (z objavo v reviji ISIS).
Spodaj podpisani zdravniki imamo po 55. členu KZE pravico in DOLŽNOST, da zdravstvene sodelavce, kolege, torej tudi člane OPEV opozorimo na neprimerno komunikacijo.
OPEV očita Matjažu Figlju, dr. med., da je kršil določbe v členih 61., 37., 38. in 43. Njegovo pisanje v Dnevniku, njegova kolumna in mnenja, ki jih izraža, ne morejo prizadeti drugih zdravnikov in zdravstvenega osebja, niti zdravstva v celoti ne. Matjaž Figelj, dr. med., je ravnal v skladu z 10. členom KZE, ki narekuje, da »zdravnik na razumljiv način ponudi informacije, ki jih pacienti potrebujejo, da bodo lahko sami odločali o predlaganih zdravstvenih ukrepih«. V 10. členu KZE je tudi zapisano, da zdravnik spoštuje vsakega pacienta, ki je sposoben odločati o sebi, da sprejme ali zavrne medicinski poseg. OPEV naj prepusti in spoštuje integriteto vsakega pacienta, da je sposoben sam presoditi, katera informacija je zanj bolj relevantna. V skladu z 39. členom Ustave RS ima vsak zdravnik, kot tudi vsak državljan pravico izraziti svoje mnenje, kar priznava tudi OPEV. Tako kot mnenje dr. Figlja, pa malomarno objavljanje in blatenje imena zdravnika velja tudi za OPEV in njegove (javne) objave v 600. Biltenu ZZS v publikaciji ISIS. Objava OPEV krši 61. člen KZE, ker neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče blati ime in ugled strokovnjaka in člana ZZS Matjaža Figlja, dr. med.
OPEV sicer spoštuje 14. člen KZE, ki narekuje, da zdravnik spoštuje pravico pacienta do drugega mnenja, hkrati pa drugega mnenja ne dovoljuje in ga preganja. Mnenje Matjaža Figlja, dr. med., bi lahko bilo le v funkciji »drugega mnenja« in je lahko le v korist, ki jo sicer drugo mnenje doprinese medicinski stroki.
Matjaž Figelj, dr. med., v svojih izjavah (kolumnah) odraža veliko odgovornost do družbe. Upoštevaje 36. člen KZE opozarja na socialne, ekonomske in okoljske dejavnike, ki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zaveda se posledic ukrepov, ki jih narekuje vlada in peščica vladnih svetovalcev, na posledice, ki jih bo družba nosila v prihodnje in niso zgolj posledica bolezni, pač pa tudi ukrepov, ki jih vlada predpisuje za zajezitev ene bolezni.
Tudi 37. člen KZE nalaga zdravniku dolžnost (ne le pravico), da spodbuja javno zdravje, sodeluje pri izobraževanju ljudi in predlaga ukrepe za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti. Matjaž Figelj, dr. med., s svojim pisanjem dokazuje, da se zaveda posledic revščine, splošnega vpliva ukrepov na šolajočo populacijo, ve, kaj za prihodnost družbe pomeni večmesečna socialna izolacija ljudi, popolna ukinitev zdravega življenjskega sloga in okrnjena zdravstvena oskrba nekovidnih pacientov. Veliko bolj bi nas moral skrbeti molk vseh drugih zdravnikov v zvezi s temi vprašanji, in njihovo potencialno kršenje 37. člena KZE.
Sklep OPEV lahko razumemo kot kršitev 40. člena KZE, saj poskuša vplivati na strokovno neodvisnost zdravnikov. Tako Matjaž Figelj, dr. med., kot tudi podpisani smo po 40. členu KZE dolžni opozarjati laično in strokovno javnost na pomanjkljivosti na področju zdravstvenega varstva in na poskuse vplivanja na strokovno neodvisnost zdravnikov.
Z ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je vlada sprejela ukrepe, ki zaščitijo ranljivo skupino starostnikov, s tem pa je ogrozila druge ranljive skupine državljanov, socialno šibke, otroke, mladostnike, drugače bolne in pomoči potrebne člane družbe. Zdravnik si mora v skladu z 41. členom KZE prizadevati za enakovredno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev. Kakšne predloge ali programe je sprejela medicinska stroka za zmanjšanje posledic ukrepov in koga je OPEV obravnavala v zvezi z ogrožanjem ranljivih skupin in manjšin?
Glede na to, da je bil oddelek paliativne medicine, na katerem je deloval Matjaž Figelj, dr. med., ukinjen zaradi potreb oskrbe covid pacientov, se Matjaž Figelj, dr. med., bolj kot ostali zaveda kršitve 42. člena KZE in vzpodbuja pravičen dostop do virov v zdravstvu. Navkljub omejenosti materialnih sredstev. Žal mnogi zdravniki ne problematizirajo kršenja 42. člena KZE in tudi v tem primeru OPEV ni odreagirala.
Matjaž Figelj, dr. med., v skladu s 44. členom KZE odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice. Svoboda je temeljna človekova pravica, pa naj si bo to svoboda govora ali svoboda do odločanja glede posegov v človekovo telo, torej cepljenja ali zdravljenja. V predzadnjem odstavku Ženevske deklaracije, ki je v resnici posodobljena Hipokratova prisega, smo se zavezali, da niti pod prisilo s svojim medicinskim znanjem ne bomo kršili človekovih pravic in svoboščine. Svoji zaprisegi in 44. členu KZE, s tem pa odgovornosti do družbe, je Matjaž Figelj, dr. med., v svojih kolumnah ostal zvest. OPEV pa kolektivne ukrepe razume kot kolektivni razum. Kolektivni razum ali enoumje ni v skladu s 54. členom KZE. 54. člen KZE navaja, da »mora biti pri uvajanju novih medicinskih postopkov in smernic novost celovito predstavljena in usklajena s celotnim zdravstvenim timom«. OPEV v nasprotju z 52. členom KZE obsoja »dvosmerno izmenjavo informacij in izkušenj«, saj bi smela strokovna javnost informacijo dobiti le iz vira majhne svetovalne skupine. Vsakršni dvomi, pomisleki ali znanstveni dokazi z »druge strani« istega tima, zdravstvenega tima, pa so po mnenju OPEV prepovedani. Maloštevilna strokovna skupina zdravnikov lahko sicer predlaga določene smernice in usmeritve, mora pa po pravilih 52. člena KZE upoštevati strokovnost in pooblastila sodelavcev, ki s tem prevzamejo delež strokovne odgovornosti. Ob upoštevanju strokovne hierarhije, ki je Matjaž Figelj, dr. med., nikoli in nikakor ni zanikal, bi morala nenehno potekati DVOSMERNA izmenjava informacij in izkušenj.
V zvezi s cepivom je Matjaž Figelj, dr. med., povedal, da se ne bo cepil. Za to je navedel dva strokovna razloga. V skladu s 56. členom KZE je kot zdravnik zadržal kritično strokovno neodvisnost v odnosu do gospodarskih dejavnosti povezanih z zdravstvom, kar farmacevtska industrija vsekakor je. Člen 56 ni brez razloga vključen v KZE, saj je farmacevtska industrija verjetno tista gospodarska panoga, ki lahko močno vpliva na zdravnika kot samostojno strokovno referenco. OPEV in ZZS sta ustanovljeni za varstvo svojih članov in za zaščito vseh členov KZE, ne samo tistih, ki jim v določenem primeru ustrezajo.
Prav tako 57. člen KZE narekuje, da pri uvajanju novih načinov diagnostike in zdravljenja zdravnik upošteva strokovno in znanstveno utemeljenost ter finančne posledice novosti. Nihče, niti OPEV, ne more zanikati, da so se zaradi nove bolezni pojavile povsem nove diagnostične metode, pristopi in zdravljenja, kar zahteva sprotno in natančno utemeljevanje. Utemeljitev in strokovnost pomeni dvomiti in ne verjeti. Če je kdaj na mestu strokovni dvom je ravno v teh časih, ko se soočamo z doslej novimi, neznanimi, nepreverjenimi pristopi v medicini: karantena zdravih, množično testiranje zdravih, obvezno nošenje obraznih mask, šolanje na daljavo, uporaba novih cepiv in novih tehnologij izdelave cepiv, dolgotrajna karantena.
Nenehno oglaševanje cepiv, ukrepov in vprašljivih diagnostičnih metod (hitri testi, PCR) pomeni kršitev 63. člena KZE, ki pravi: »Oglaševanje zdravstvene dejavnosti mora biti omejeno na posredovanje strokovno korektne informacije in ne sme poudarjati komercialnega interesa ponudnika. Zdravnik ne sme biti vpleten v oglaševanje zdravil ali medicinskih izdelkov ter strokovno in znanstveno spornih diagnostičnih ali terapevtskih postopkov.« Kot je znano, Matjaž Figelj, dr. med., nikoli ni oglaševal ali bil drugače vpleten v oglaševanje obraznih mask, ventilatorjev, hitrih testov, cepiv ali katerih koli drugih medicinskih izdelkov ali zdravil. Smo pa vsak dan bombardirani s strani medijev in zdravstvenih delavcev, ki so pripravljeni oglaševati dobrobit zdravil in zdravstvenih pripomočkov, pa jih OPEV ne namerava sankcionirati ali kako drugače opozoriti na kršitev 63. člena KZE.
Da ima novo cepivo status raziskave, kjer so dolgotrajni učinki, kot tudi kratkoročni, velika neznanka, OPEV nikjer ne omenja. Kot raziskava bi se morala uporaba novih cepiv in zdravil obravnavati v skladu s Helsinško deklaracijo. Raziskave na ljudeh opredeljuje KZE od 30. - 35. člena. Medtem ko se OPEV in njen član prof. dr. Zwiter, dr. med., ukvarjata z Matjažem Figljem, dr. med., in njegovim častnim ravnanjem, se dogaja kršitev malodane vseh členov KZE. Krši jih celo OPEV sam, organ, ki bi naj bil zgled morale, če ne že etike v zdravstvu.
Matjaž Figelj, dr.med., ni kršil 61. člena KZE, saj ni ravnal neustrezno, še manj pa lahkomiselno ali za zdravnika nečastno ali ponižujoče. Ni zlorabil javnih pooblastil ali sredstev, da bi se s tem okoristil. Ko je želel zmanjšati škodo, ki se dela šolajočim se otrokom, mladostnikom in študentom, je v skladu (in ne v nasprotju) s 37. členom KZE spodbujal javno zdravje ranljive skupine otrok in mladostnikov, predlagal je ukrepe za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti.
Kot član zdravniškega tima na kovid oddelku Bolnišnice Šempeter je ves čas epidemije vestno in strokovno ter v mejah svojih sposobnosti in možnosti, ki so mu bile na voljo, z medicinskega vidika sodeloval v primeru epidemije. S svojim delom je vestno izpolnil vse zahteve 43. člena KZE, za kar smo mu kot kolegi in skupnost lahko hvaležni.
OPEV bi naj spodbujala etično izvajanje pravil KZE. Ko se institucija prelevi v nasprotje tistega, za kar je bila ustanovljena, je najbolje, da se jo ukine.
Sabina Senčar, dr. med., Petra Mihalek Novak, dr. med., Biserka Ilin, dr. med., dr. Uroš Dobnikar, dr. med., Marko Novak, dr. med., Petra Planinc, dr. med., Živan Krevel, dr. med., Tatjana Pfeifer, dr. med., Gregor Knafelc, dr. dent. med., Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med., mag. Stanko Pušenjak, dr. med.
Link to comment
Share on other sites

pred 54 minutami, Snečer pravi:

torej svetovna zarota?

Religije. Bančni sistem. Politični sistem... sem pa tja se pa še kaj novrga pridruži.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

pred 18 urami, ftp pravi:

Se samo delno strinjam. Ko se zadeva ne tiče samo tebe, je potrebno gledati širše in ne samo za svojo rit.

Tu na forumu je precej več neresnic, zaničevanja in zavajanja proti cepljenju kot pa za.

pač...jaz se bom cepil s sputnikom .. nekako manj zaupam zagodnjakom .. v bistvu sem proti ceplenju in za cepljenje.. 

Link to comment
Share on other sites

pred 13 urami, tomash pravi:

. Ta trenutni, ki razsaja, mimogrede verjetno so prisotni še vsi ostali, ni nič posebnega sam po sebi. 

..

Se pravi, da si ga prebolel in veš, da ni nič posebnega.

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, tomash said:

Kako enim ni jasno. Virusi so bili, so in bodo.

To je tipično razmišljanje osebe ki ne ve kako naprej.

 

Tako razmišljanje lahko razširiš še na ostala področja...

prometne nesreče so bile in bodo ....  torej ni potrebno delati na varnosti
umori so bili in bodo ... torej tudi to pustimo pri miru
kraje so bile in bodo ... pustimo še naprej da kradejo

itd.

13 hours ago, tomash said:

Ta trenutni, ki razsaja, mimogrede verjetno so prisotni še vsi ostali, ni nič posebnega sam po sebi. Posebnost je v njegovem tratmaju, oziroma izkoriščanju politike in kapitala v svoj namen.

Ja 3 tedne sem doma zaradi .... nič posebnega.  Ne vem zakaj se moj pulmolog in kardiolog s tem ne strinjata.

13 hours ago, tomash said:

Kot že večkrat rečeno. Ali je tako težko razmišljati s svojo glavo.

Razmilšljat kako, če ne razumeš. Samo tolažiš se.

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, tomash said:

Ali je tako težko razmišljati s svojo glavo.

Za vse take, z neprecenljivo možnostjo razmišljanja, zakaj le to ne prenesete na kaj konkretnega oz. koristnega, na primer kako izkoreniniti Covid, kako pozdraviti,..., in ne samo kako do kafiča.

Zdaj vas rabimo...

Link to comment
Share on other sites

pred 48 minutami, ftp pravi:

Ja 3 tedne sem doma zaradi .... nič posebnega.  Ne vem zakaj se moj pulmolog in kardiolog s tem ne strinjata.

Torej si tudi ti en tistih, ki se ne drži ukrepov. Ker, če se jih držiš in ne razmišljaš samo o tem, kako do gostilne se ne moreš okužit.

Jaz sem se okužil, ker se nisem držal ukrepov. Po dveh mesecih imam še vedno težave s kondicijo.

Pred dvemi leti sem prebolel gripo, posledice sem čutil še tri mesece po tem. Ampak po gripi je normalno, da nastopijo težave s kondicijo ipd. Torej takrat nisem smel nič jokat, ampak hitro nazaj v službo, pa delaj dalje. Saj je šlo, je bilo pa od začetka težko. 

Zdaj, ko sem pa prebolel corono, pa če bi želel, bi lahko še vedno doma poležaval, bolniška, NO PROBLEM!

Dejstvo je, da se svet na nastalo težavo ni odzval pravilno. Itak pa znajo vsi odgovorni samo prepisovati en od drugega. Z drugimi besedami ENOTNI PRISTOPI. Žal tokrat zgrešeni. Zaščititi vseh se ne da. Če bi zaščitili samo najbolj ogrožene, bi bili na boljši poti. Otroci, dijaki v vrtec in šolo, delavci v službo, penzionisti doma. 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Marko P. said:

Torej si tudi ti en tistih, ki se ne drži ukrepov. Ker, če se jih držiš in ne razmišljaš samo o tem, kako do gostilne se ne moreš okužit.

A res. Kje si pa to prebral, ali je zraslo na tvojem zelniku ?

 

1 hour ago, Marko P. said:

Jaz sem se okužil, ker se nisem držal ukrepov

Jaz pa kljub temu da sem se. Pa ne spet da so ukrepi brezvezni (kakšen tudi je, ma pustimo podrobnosti)

 

1 hour ago, Marko P. said:

Zdaj, ko sem pa prebolel corono, pa če bi želel, bi lahko še vedno doma poležaval, bolniška, NO PROBLEM!

Mene pa ne pustijo delat, kljub temu da sem večkrat vprašal.

1 hour ago, Marko P. said:

Dejstvo je, da se svet na nastalo težavo ni odzval pravilno. Itak pa znajo vsi odgovorni samo prepisovati en od drugega. Z drugimi besedami ENOTNI PRISTOPI.

Ni bilo vse kot bi lahko, samo za nazaj je lahko biti general.

1 hour ago, Marko P. said:

Če bi zaščitili samo najbolj ogrožene, bi bili na boljši poti. Otroci, dijaki v vrtec in šolo, delavci v službo, penzionisti doma. 

Ne bi. Bilo bi več okuženih v krajšem času, zato ne bi vseh oskrbeli, posledično več mrtvih. Podjetja bi bila itak zaprta zaradi velike sočasne odsotnosti. Sicer pa velika proizvodna podjetja več ali manj delujejo vse skozi. So pa težave s kafiči, nekaterimi rastavracijami in manjšimi obrtniki.

Sicer pa smo v krajih kjer se ljudje zelo hitro spozabijo in se obnašajo kot kure ko jih spustiš.

Razlika bi bila samo ta, da so nekateri zaprti ker ne smejo delat, če ne, bi bili ker ne bi imel kdo ali za koga delat.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

pred eno uro, ftp pravi:

Ne bi. Bilo bi več okuženih v krajšem času, zato ne bi vseh oskrbeli, posledično več mrtvih.

Če bi bil fokus samo na rizičnih skupinah, bi se okužilo več ljudi. Drži. Ampak ti ljudje ne bi potrebovali bolnišnične oskrbe v veliki meri.

Kakšna bi bila zasedenost bolnišnic z obolelimi za covid, če ne bi bilo obolelih za covidom  nad 80 let starosti????

Samo vprašam...

  • Like 2
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

pred 2 urami, Ninč. pravi:

Tud tretji je negativen... 

Pa kok še no, a je res tega treba!?

treba če hocjo zasluzt... vcasih so z orozjem... zdej pa tko.... 

Link to comment
Share on other sites

Spoštovane in spoštovani!

Priporočam Vam, da si vzamete čas, si ogledate še delujoča "alternativna" spletna mesta in pridobite čim več informacij, da ne boste neuki in nevedni. Kajti od mainstream medijev ne pričakujete resnice in resnih informacij. Vrnite se nekaj strani nazaj, kjer sem že objavil verodostojna spletišča z kvalificiranimi akterji  vsega sveta( žal dnevno kakšen ugasne, pa vemo zakaj). Za danes dodajam : https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/  pa si oglejte vse prispevke in ni vrag da se vam kaj ne utrne. Pa srečno enosledniki!

Link to comment
Share on other sites

pred 2 urami, kaizer pravi:

Spoštovane in spoštovani!

 

Brezveze reševat "svet". "Svet" noče bit rešen. Žal.

Link to comment
Share on other sites

Kako se enim rata okuzit po vseh navodilih, res neverjetno. Ce smo kej ugotovili v tem letu Covida je, da je vec zabitih kakor smo mislili.

Link to comment
Share on other sites

pred 6 urami, ChilliPalmer pravi:

Kako se enim rata okuzit po vseh navodilih, res neverjetno. Ce smo kej ugotovili v tem letu Covida je, da je vec zabitih kakor smo mislili.

V prostorih, kjer se giblje dosti ljudi, med njimi tudi taki, ki jih maske motijo, oziroma je za njih Corona medijski in financni spin, z lahkoto. 

Kljub zašciti.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   2 members

    • bosa
    • John2005
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy terms and use of cookies!