Jump to content

Uvoz motorja


vrho1679

Recommended Posts

majhna razlika v davku,mislim nekje 4% majo nemci nižjega in posledično avstrijci višjega, to morajo doplačat, ostale stvari pa mi niso jasne. :D

razlika 4% v davku (D 16%,AUT 20%) PLUS v AUT obstaja se NoVA (normverbrauchsabgabe).davek na normirano porabo vozila; ...NoVA se pri izvozu vozila obracuna nazaj.

a res

:o

od kdaj pa - ali je to morda na novo..

namreč pred 2,5 let ko sem se vračal iz A v SLO to prav gotovo ni veljalo in zato so bila iz avstrije uvožena vozila dražja od vozil iz drugih držav čeprav je bila osnovna cena celo nekoliko nižja..

(info by Zollampt Klagenfurt)

šetaudarcpress

:(

Link to comment
Share on other sites

hmmmmm.....lemme see..... NoVA obstaja ze kaksnih 5-6 (ali vec?!) let ... govora je seveda o novih vozilih,ne o rabljenih! ce kupis novega dobis NoVA nazaj,pri rabljenem ne.

Link to comment
Share on other sites

Komaj čakam vstop v EU in en sam trg... dovolj imam omejenosti in nesposobnosti naših moto trgovcev... Grem lepo vprašat, kakšni so dobavni roki in možnost izbire barve, popusti za Hondo cbr 600f. Pa mi tipček reče, da nič od naštetega, saj je v Sloveniji le še ena za prodati - so jo menda dobili iz Češke!?!

In to v začetku junija - ne bi rekel oktobra? Bom šel raje drugo leto v Avstrijo ali Nemčijo po nov motor... <_<

Zanima me, kako bo s homologacijo - oziroma z drugimi davki?

Po logiki enega trga morajo dobrine in storitve krožiti brez omejitev, če pa plačaš še ne vem kake davke in homologacijo - to zame ni več neomejeno.

Link to comment
Share on other sites

Komaj čakam vstop v EU in en sam trg...

..Po logiki enega trga morajo dobrine in storitve krožiti brez omejitev...

za neevropske motorje se bobo dvignili davki in s tem cene

premisli

"kroženje dobrin" velja le za evropske "dobrine"

EU trg se organizira iz enega samega vzroka:

zapreti trg in prisiliti kupce da kupujejo evropske izdelke ter centralna kontrola za vse skupaj

nebitnaivenpress

&

bigbrotherisrealitypress

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 1 month later...

Mene pa zanima kako je z uvozom krosle. Kaj bi moral dodatno placat, ce bi hotel rabljeno uvozit iz nemcije.

Link to comment
Share on other sites

se ti bolje splača počakati do naslednje sezone do aprila ko bomo v EU potem pa lahko kar se ti zljubi prenesti iz Nemčije v Slovenijo preneseš kot da bi pripeljal motor iz Lj. v Mb. :OK: :OK:

Link to comment
Share on other sites

A se splača nakup motorja na Hrvaškem in ali se ga splača kupiti sedaj ali pol ko bomo v EU ?

Glede na to da doli dosti kradejo je malo vrjetno da dobiš motor od pravega lastnika.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

EVROpomočnik pravi takole:

Vprašanje Kako bo po vstopu Slovenije v EU z uvozom rabljenih in novih vozil iz držav članic EU?

Odgovor

1) Veljavna ureditev obdavčevanja rabljenih vozil v Sloveniji

V Sloveniji so bile s 1. januarjem 2001 odpravljene carinske stopnje za uvoz rabljenih in novih vozil poreklu iz EU. Z uveljavitvijo spremenjenega in dopolnjenega zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02; ZDDV), tj. 01.10.2002, pa se je prenehal uporabljati 44. člen ZDDV, kjer je bila določena posebna ureditev obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) od prometa rabljenih prevoznih sredstev, ki se je nanašala na davčne zavezance, ki prodajajo rabljena prevozna sredstva v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo. S črtanjem 44. člena ZDDV se je tako izenačila obravnava rabljenih avtomobilov z ostalim rabljenim blagom znotraj sistema DDV. Tako se od 01.10.2002 pri prometu z rabljenim blagom uporabljajo določbe 48. in 49. člena ZDDV.

V zvezi z rabljenimi avtomobili je potrebno ločiti med obveznostjo plačevanja in obračunavanja DDV in davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV). Tako je z vidika sistema DDV pri prometu z rabljenimi avtomobili pomembno ali je prodajalec avtomobila pri njegovi nabavi lahko odbil vstopni DDV ali ne. Pri tem v skladu s 1. točko petega odstavka 40. člena davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih zrakoplovov, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo ter vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja vožnje v skladu s predpisi. Če torej:

prodajalec davčni zavezanec pri nabavi rabljenega avtomobila odbije vstopni DDV, mora pri njegovi prodaji obračunati DDV;

prodajalec davčni zavezanec pri nabavi rabljenega avtomobila ni odbil vstopnega DDV, je pri njegovi prodaji v skladu s 3. točko prvega odstavka 27. člena ZDDV oproščen obračunavanja DDV.

Davčni zavezanec, ki opravi promet rabljenega vozila v svojem imenu in za račun druge osebe (v nadaljevanju: preprodajalec) pa obračuna DDV v skladu z 48. in 49. členom ZDDV. Tako v skladu z 48. členom ZDDV preprodajalec obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, pri čemer se davčna osnova določa v skladu z 49. členom ZDDV. V skladu s prvim odstavkom 49. člena ZDDV je tako davčna osnova preprodajalca razlika v ceni, ki jo le-ta doseže, zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika v ceni pa je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo zaračunava preprodajalec za navedeno blago, in njegovo nabavno ceno. Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v skladu s 50b. členom ZDDV nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

V skladu s 3. členom zakona o davku na motorna vozila (Ur.l. RS, št. 52/99; v nadaljevanju ZDMV) pa se DMV plačuje tudi od vsakega prometa rabljenih motornih vozil, če od njihovega prometa ni bil obračunan DDV. V skladu s 4. členom ZDMV pa je zavezanec za obračunavanje in plačevanje DMV poleg proizvajalca oziroma uvoznika motornih vozil tudi kupec ali fizična oseba, ki brezplačno ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katerega je obvezna registracija, razen če gre za prvi dedni red. ZDMV pa v 5. členu primeroma navaja tudi “izjeme” oziroma “odstopanja”, v katerih se DMV ne plačuje.

2) Ureditev obdavčevanja rabljenih vozil ob vstopu Slovenije v EU

Ob vstopu Slovenije v EU ni predvidenih sprememb glede carinskih dajatev pri pridobitvi avtomobilov po poreklu iz EU, zato le-teh še naprej ne bo treba plačevati. Za razliko od navedenega pa se določene spremembe predvidevajo pri obdavčevanju prometa vozil z DDV in DMV. Pri tem je predlog novega Zakona o davku na dodano vrednost že v postopku sprejemanja v Državnem zboru, ki glede obdavčevanja vozil upošteva rešitve iz t. i. Šeste direktive (77/388/EEC). Določene prilagoditve v zvezi s pridobitvami rabljenih vozil znotraj EU pa bodo opravljene tudi znotraj veljavnega sistema obdavčevanja vozil z DMV, vendar pa konkretne rešitve Ministrstvo za finance še proučuje.

V skladu s predlagano novo ureditvijo, je za obdavčevanje nakupov rabljenega vozila z DDV v drugi državi članici EU pomembno, ali bo kupec v svoji državi identificiran kot zavezanec za namene DDV, ali nakup opravi kot zavezanec za DDV ali pa kot končni potrošnik. Torej v primeru:

če bo kupec, ki je davčni zavezanec, pridobil rabljeno blago v državi članici in bo le-to v njej obdavčeno po posebni ureditvi (tj. od dosežene razlike v ceni), se bo takšno blago obdavčilo po načelu porekla, torej po predpisih države članice, kjer je dejansko nabavljeno. To torej pomeni, da bo slovenski davčni zavezanec, ki npr. nabavi rabljeno vozilo od preprodajalca v Nemčiji, plačal DDV v Nemčiji (po nemških predpisih) in ne v Sloveniji.

če bo kupec, ki je davčni zavezanec, pridobil rabljeno blago v državi članici in bo le-to v njej obdavčeno v skladu s splošno ureditvijo, se bo takšno blago obdavčilo po načelu destinacije, torej po predpisih države kupca. To torej pomeni, da bo slovenski davčni zavezanec, ki npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Sloveniji (po slovenskih predpisih) in ne v Nemčiji.

če pa kupec, ki nabavi rabljeno blago v državi članici, ni davčni zavezanec in torej nastopa kot končni potrošnik, bo takšno blago obdavčeno po načelu porekla, torej v državi nakupa vozila. To torej pomeni, da bo slovenski kupec, ki ni davčni zavezanec in npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Nemčiji (po nemških predpisih) in ne v Sloveniji.

Ne glede na navedene spremembe po predlagani ureditvi, pa spremembe režima obdavčevanja prometa rabljenih vozil na območju Slovenije, ob vstopu Slovenije v EU niso predvidene, zato se bodo takšen promet vozil še naprej obdavčeval na način, kot to velja po veljavnem sistemu (glej točko 1).

3) Veljavna ureditev obdavčevanja novih vozil in spremembe ob vstopu Slovenije v EU

V skladu s 3. členom ZDDV se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev (tj. prometa blaga oz. prometa storitev), ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije za plačilo, ter od uvoza. Pri tem se v skladu s 24. členom ZDDV DDV obračunava in plačuje po stopnji 20 % od vsakega prometa blaga, storitev in uvoza blaga, razen od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je z ZDDV določeno, da se ne obračunava in plačuje DDV ter od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je predpisana nižja stopnja DDV. To torej pomeni, da bo slovenski kupec (ne glede na to ali je davčni zavezanec ali pa ne), ki nabavi novo vozilo v Nemčiji, ob vnosu le-tega v Slovenijo, v skladu z veljavno splošno ureditvijo plačal DDV v Sloveniji, in sicer po stopnji 20 %.

Takšna ureditev obdavčevanja novih vozil pa se predvideva tudi ob vstopu Slovenije v EU. Tako se bo pridobitev novih vozli iz držav članic EU še naprej obdavčevala po splošnih pravilih po načelu destinacije, torej se bo novo vozilo obdavčevalo po predpisih države kupca. To torej pomeni, da bo slovenski kupec (ne glede na to ali je davčni zavezanec ali ne), ki npr. nabavi novo vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Sloveniji (po slovenskih predpisih) in ne v Nemčiji.

Pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti se za novo prevozno sredstvo štejejo kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata, namenjena za prevoz oseb ali blaga.

Vir: Ministrstvo za finance (vnešeno: 16.9.2003)

Edited by MaraudeR
Link to comment
Share on other sites

Vprašanje Kakšne bodo carine rabljenih avtomobilov po vstopu Slovenije v EU?

Odgovor

Slovenija bo z vstopom prevzela vso regulativo, tudi tehnično, z EU, tako kot ostale članice EU. Po vstopu Slovenije v EU za blago iz EU in znotraj EU ne bo carin. Za blago iz držav nečlanic EU bodo veljale carine, ki veljajo za uvoz blaga iz tretjih držav. Znotraj držav EU pa veljajo različni tehnični predpisi, tudi za avtomobile, ki posredno lahko omejujejo pretok.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo (vnešeno: 4.10.99; zadnja sprememba: 24.11.00)

Link to comment
Share on other sites

Vprašanje Kaj bo s cenami avtomobilov in carinami za avtomobile, ko bomo v EU?

Odgovor

Cene avtomobilov se določajo in se bodo tudi po vstopu Slovenije v EU določale tržno. Spremenile pa so se carinske stopnje za uvoz avtomobilov v Slovenijo.

Carinske stopnje za uvoz avtomobilov po poreklu iz EU so bile odpravljene 01. 01. 2001, neodvisno od pridobitve članstva v EU.

Za uvoz avtomobilov iz tretjih držav se bodo s pridobitvijo članstva v EU tudi v Sloveniji začele uporabljati carinske stopnje, ki jih uporablja EU, ker bo morala Slovenija prevzeti skupno carinsko tarifo.

Carina za avtomobile po poreklu iz držav, s katerimi je Slovenija sklenila sporazume o prosti trgovini (npr. Češka, EFTA države,...), se znižujejo v skladu z liberalizacijo, kot jo predvidevajo ti sporazumi.

Za avtomobile po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Slovenija ni sklenila nobenega preferencialnega sporazuma (npr. Japonska, ZDA, Koreja), pa se uporablja veljavna carinska stopnja, predpisana z zakonom o carinski tarifi in ustreznimi podzakonskimi akti.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo (zadnja sprememba: 5.12.2000)

Edited by MaraudeR
Link to comment
Share on other sites

Kako bo po vstopu Slovenije v EU z uvozom rabljenih in novih vozil iz držav članic EU?

1) Veljavna ureditev obdavčevanja rabljenih vozil v Sloveniji

V Sloveniji so bile s 1. januarjem 2001 odpravljene carinske stopnje za uvoz rabljenih in novih vozil poreklu iz EU. Z uveljavitvijo spremenjenega in dopolnjenega zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01 in 67/02; ZDDV), tj. 01.10.2002, pa se je prenehal uporabljati 44. člen ZDDV, kjer je bila določena posebna ureditev obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) od prometa rabljenih prevoznih sredstev, ki se je nanašala na davčne zavezance, ki prodajajo rabljena prevozna sredstva v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo. S črtanjem 44. člena ZDDV se je tako izenačila obravnava rabljenih avtomobilov z ostalim rabljenim blagom znotraj sistema DDV. Tako se od 01.10.2002 pri prometu z rabljenim blagom uporabljajo določbe 48. in 49. člena ZDDV.

V zvezi z rabljenimi avtomobili je potrebno ločiti med obveznostjo plačevanja in obračunavanja DDV in davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV). Tako je z vidika sistema DDV pri prometu z rabljenimi avtomobili pomembno ali je prodajalec avtomobila pri njegovi nabavi lahko odbil vstopni DDV ali ne. Pri tem v skladu s 1. točko petega odstavka 40. člena davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih zrakoplovov, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo ter vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja vožnje v skladu s predpisi. Če torej:

prodajalec davčni zavezanec pri nabavi rabljenega avtomobila odbije vstopni DDV, mora pri njegovi prodaji obračunati DDV;

prodajalec davčni zavezanec pri nabavi rabljenega avtomobila ni odbil vstopnega DDV, je pri njegovi prodaji v skladu s 3. točko prvega odstavka 27. člena ZDDV oproščen obračunavanja DDV.

Davčni zavezanec, ki opravi promet rabljenega vozila v svojem imenu in za račun druge osebe (v nadaljevanju: preprodajalec) pa obračuna DDV v skladu z 48. in 49. členom ZDDV. Tako v skladu z 48. členom ZDDV preprodajalec obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, pri čemer se davčna osnova določa v skladu z 49. členom ZDDV. V skladu s prvim odstavkom 49. člena ZDDV je tako davčna osnova preprodajalca razlika v ceni, ki jo le-ta doseže, zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika v ceni pa je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo zaračunava preprodajalec za navedeno blago, in njegovo nabavno ceno. Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v skladu s 50b. členom ZDDV nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

V skladu s 3. členom zakona o davku na motorna vozila (Ur.l. RS, št. 52/99; v nadaljevanju ZDMV) pa se DMV plačuje tudi od vsakega prometa rabljenih motornih vozil, če od njihovega prometa ni bil obračunan DDV. V skladu s 4. členom ZDMV pa je zavezanec za obračunavanje in plačevanje DMV poleg proizvajalca oziroma uvoznika motornih vozil tudi kupec ali fizična oseba, ki brezplačno ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katerega je obvezna registracija, razen če gre za prvi dedni red. ZDMV pa v 5. členu primeroma navaja tudi “izjeme” oziroma “odstopanja”, v katerih se DMV ne plačuje.

2) Ureditev obdavčevanja rabljenih vozil ob vstopu Slovenije v EU

Ob vstopu Slovenije v EU ni predvidenih sprememb glede carinskih dajatev pri pridobitvi avtomobilov po poreklu iz EU, zato le-teh še naprej ne bo treba plačevati. Za razliko od navedenega pa se določene spremembe predvidevajo pri obdavčevanju prometa vozil z DDV in DMV. Pri tem je predlog novega Zakona o davku na dodano vrednost že v postopku sprejemanja v Državnem zboru, ki glede obdavčevanja vozil upošteva rešitve iz t. i. Šeste direktive (77/388/EEC). Določene prilagoditve v zvezi s pridobitvami rabljenih vozil znotraj EU pa bodo opravljene tudi znotraj veljavnega sistema obdavčevanja vozil z DMV, vendar pa konkretne rešitve Ministrstvo za finance še proučuje.

V skladu s predlagano novo ureditvijo, je za obdavčevanje nakupov rabljenega vozila z DDV v drugi državi članici EU pomembno, ali bo kupec v svoji državi identificiran kot zavezanec za namene DDV, ali nakup opravi kot zavezanec za DDV ali pa kot končni potrošnik. Torej v primeru:

če bo kupec, ki je davčni zavezanec, pridobil rabljeno blago v državi članici in bo le-to v njej obdavčeno po posebni ureditvi (tj. od dosežene razlike v ceni), se bo takšno blago obdavčilo po načelu porekla, torej po predpisih države članice, kjer je dejansko nabavljeno. To torej pomeni, da bo slovenski davčni zavezanec, ki npr. nabavi rabljeno vozilo od preprodajalca v Nemčiji, plačal DDV v Nemčiji (po nemških predpisih) in ne v Sloveniji.

če bo kupec, ki je davčni zavezanec, pridobil rabljeno blago v državi članici in bo le-to v njej obdavčeno v skladu s splošno ureditvijo, se bo takšno blago obdavčilo po načelu destinacije, torej po predpisih države kupca. To torej pomeni, da bo slovenski davčni zavezanec, ki npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Sloveniji (po slovenskih predpisih) in ne v Nemčiji.

če pa kupec, ki nabavi rabljeno blago v državi članici, ni davčni zavezanec in torej nastopa kot končni potrošnik, bo takšno blago obdavčeno po načelu porekla, torej v državi nakupa vozila. To torej pomeni, da bo slovenski kupec, ki ni davčni zavezanec in npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Nemčiji (po nemških predpisih) in ne v Sloveniji.

Ne glede na navedene spremembe po predlagani ureditvi, pa spremembe režima obdavčevanja prometa rabljenih vozil na območju Slovenije, ob vstopu Slovenije v EU niso predvidene, zato se bodo takšen promet vozil še naprej obdavčeval na način, kot to velja po veljavnem sistemu (glej točko 1).

3) Veljavna ureditev obdavčevanja novih vozil in spremembe ob vstopu Slovenije v EU

V skladu s 3. členom ZDDV se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljenih storitev (tj. prometa blaga oz. prometa storitev), ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije za plačilo, ter od uvoza. Pri tem se v skladu s 24. členom ZDDV DDV obračunava in plačuje po stopnji 20 % od vsakega prometa blaga, storitev in uvoza blaga, razen od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je z ZDDV določeno, da se ne obračunava in plačuje DDV ter od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je predpisana nižja stopnja DDV. To torej pomeni, da bo slovenski kupec (ne glede na to ali je davčni zavezanec ali pa ne), ki nabavi novo vozilo v Nemčiji, ob vnosu le-tega v Slovenijo, v skladu z veljavno splošno ureditvijo plačal DDV v Sloveniji, in sicer po stopnji 20 %.

Takšna ureditev obdavčevanja novih vozil pa se predvideva tudi ob vstopu Slovenije v EU. Tako se bo pridobitev novih vozli iz držav članic EU še naprej obdavčevala po splošnih pravilih po načelu destinacije, torej se bo novo vozilo obdavčevalo po predpisih države kupca. To torej pomeni, da bo slovenski kupec (ne glede na to ali je davčni zavezanec ali ne), ki npr. nabavi novo vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Sloveniji (po slovenskih predpisih) in ne v Nemčiji.

Pri pridobitvi blaga znotraj Skupnosti se za novo prevozno sredstvo štejejo kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata, namenjena za prevoz oseb ali blaga.

LP

Mare :yea2:

Link to comment
Share on other sites

Hvala MaraudeR :OK:

...povzetek:

ZA RABLJENA ZNOTRAJ EU

...To torej pomeni, da bo slovenski davčni zavezanec, ki npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Sloveniji (po slovenskih predpisih) in ne v Nemčiji.

če pa kupec, ki nabavi rabljeno blago v državi članici, ni davčni zavezanec in torej nastopa kot končni potrošnik, bo takšno blago obdavčeno po načelu porekla, torej v državi nakupa vozila. To torej pomeni, da bo slovenski kupec, ki ni davčni zavezanec in npr. nabavi rabljeno vozilo v Nemčiji, plačal DDV v Nemčiji (po nemških predpisih) in ne v Sloveniji....

ZA NOVA ZNOTRAJ EU

...To torej pomeni, da bo slovenski kupec (ne glede na to ali je davčni zavezanec ali pa ne), ki nabavi novo vozilo v Nemčiji, ob vnosu le-tega v Slovenijo, v skladu z veljavno splošno ureditvijo plačal DDV v Sloveniji, in sicer po stopnji 20 %....

ZA UVOZ IZ NEČLANIC EU

Za uvoz avtomobilov iz tretjih držav se bodo s pridobitvijo članstva v EU tudi v Sloveniji začele uporabljati carinske stopnje, ki jih uporablja EU, ker bo morala Slovenija prevzeti skupno carinsko tarifo.

Carina za avtomobile po poreklu iz držav, s katerimi je Slovenija sklenila sporazume o prosti trgovini (npr. Češka, EFTA države,.., se znižujejo v skladu z liberalizacijo, kot jo predvidevajo ti sporazumi.

Za avtomobile po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Slovenija ni sklenila nobenega preferencialnega sporazuma (npr. Japonska, ZDA, Koreja), pa se uporablja veljavna carinska stopnja, predpisana z zakonom o carinski tarifi in ustreznimi podzakonskimi akti.

Lp :)

Link to comment
Share on other sites

Kakšni pa so davki za vozila v Nemčiji?

...ti jih ne boš v nobenem primeru plačeval, razn če pač šteješ da jih je plaču nemec (ko je on kupu avto) od katerega kupuješ rabljen avto oz. motor :)

Edited by -pero-
Link to comment
Share on other sites

Vsakdo ki razmišlja da bo potem lahko v Nemčiji ceneje kupil rabljen motor, se krepko moti. Dobro poznam tamkajšnje razmere, in lahko povem da so tam cene rabljenih višje kot pri nas. Imajo pa veliko izbiro rabljenih delov, ki so cenovno ugodni, kar tudi sam s pridom izkoriščam.

Pri nakupu rabljenih motorjev vidim edino prednost za tiste, ki iščejo točno določen motor, ki ga nanašem trgu rabljenih ni, v Nemčiji pa se dobi. Tako sem sam pri nas zaman dolgo iskal Yamaho FJ 1200, pa je z lučjo nisem našel. No v Nemčiji jih je "kot dreka ", vendar je cena ohohoh + dajatve. Mogoče si bom eno vseeno kupil čez kakšno leto ali dve.

Link to comment
Share on other sites

Vsakdo ki razmišlja da bo potem lahko v Nemčiji ceneje kupil rabljen motor, se krepko moti. Dobro poznam tamkajšnje razmere, in lahko povem da so tam cene rabljenih višje kot pri nas....

...tukaj -> www.motoscout24.autoscout24.de/ zadeve kar ugodno zgledajo glede na cene rabljenih pri nas :hmm:

Link to comment
Share on other sites

Vsakdo ki razmišlja da bo potem lahko v Nemčiji ceneje kupil rabljen motor, se krepko moti.

Hja...nevem....jaz gledam razne ebay-a pa scout-e...pa se bi lahko nasteval....tam so cene krepko nizje, kot pa pri nas...in ne obratno....tudi vec kot 50% ceneje kot pri nas....pa se ena stvar je....ce motor pri as naredi 50K km...je to tko kot ce bi jih v nemciji vsaj 100K km...v vsakem primeru mislim da se splaca....bomo pa videli....

Kako je pa z uvozom rablejnih...mislim po starosti...nisem nikjer zasledil.... a se to kaj spremeni....pa lahko tud kej starejsega uvozimo, al se vedno samo par let staro?!?

LP

Gugo B)

Link to comment
Share on other sites

Seveda, za motorje ki jih pri nas ni, ali pa zelo malo, je verjetno druga reč. Pri nas najbolj aktualni motorji, predvsem cestni, stari do nekaj let, pa so bolj ugodni. Pa k ceni prištej še stroške ki jih boš imel da boš prišel tja, iskanje motorja, nakup, čas....Vse to skalkuriraj...

Link to comment
Share on other sites

Seveda, za motorje ki jih pri nas ni, ali pa zelo malo, je verjetno druga reč. Pri nas najbolj aktualni motorji, predvsem cestni, stari do nekaj let, pa so bolj ugodni. Pa k ceni prištej še stroške ki jih boš imel da boš prišel tja, iskanje motorja, nakup, čas....Vse to skalkuriraj...

...niti ne, cene rabljenih so nezanemarljivo ugodnejše na od naših na motoscout24 ...100jurjevin več (jaz sem gledal za ER5 FZS TDM)...kar se pa tiče stroškov, je pa od tebe odvisn kolk daleč nameravaš iskati motor ...prej si prek neta prečekiraš oglase pol se zmenš z recimo desetimi lastniki da boš prletu ta vikend pogledat motorje... te to stane prbližn dva tanka bencina + A vinjeta + 1x nočišče za 2 =30jurjev, če pa v kombiju/avtu prespiš pa še 15 čukov pršparaš ...in če je motor sto jurjev cnej si ta vikend "zaslužu" sedemdeset jurjev :hmm:

Link to comment
Share on other sites

Ja če gledaš samo motorje, ki so v Južnem delu Nemčije! In da gledaš motorje, ki so v 1 kraju!!! Če boš pa gledu motorje razbite po celi Nemčiji pa bojo stroški ogeda višji.

In če bo veliko povpraševanje motorjev pri avstriskonemški meji, jim bojo verjetno tud cene zrastle.

Po mojem se bo splačalo voziti motorje iz nemčije folku, ki ima gor kolege ali poslovne partnerje, ki jim zaupa, ogled naredi on in se vse zmeni! Ti pa prideš gor urediti samo finančno,papirnato in odvoz motorja! Pa še to vprašanje kolk se bo splačalo za 1 motor.

Je res da naj bi bili motorji v bolši kondiciji kot naši samo počakajmo kaj bo naredila naša država glede uvoza rabljenih vozil!!! Nobena država noče uvažat rabljena vozila višjih letnikov, saj bi sama država prov hitro postala odpad rabljenih vozil. Tko da po mojem se bo zihr zavarovala z kakimi dodatnimi pogoji če boš hotel tak motor uradno registrerati v SLO (kako holomogacijo .....)

Pustimo se presenetiti!

Mogoče bojo Slovenci tudi sami spustili ceno rabljenih motoril!

Link to comment
Share on other sites

...niti ne, cene rabljenih so nezanemarljivo ugodnejše na od naših na motoscout24 ...100jurjevin več (jaz sem gledal za ER5 FZS TDM)...kar se pa tiče stroškov, je pa od tebe odvisn kolk daleč nameravaš iskati motor ...prej si prek neta prečekiraš oglase pol se zmenš z recimo desetimi lastniki da boš prletu ta vikend pogledat motorje... te to stane prbližn dva tanka bencina + A vinjeta + 1x nočišče za 2 =30jurjev, če pa v kombiju/avtu prespiš pa še 15 čukov pršparaš ...in če je motor sto jurjev cnej si ta vikend "zaslužu" sedemdeset jurjev :hmm:

30 000 sit do Nemčije pa nazaj in to v dveh dneh :hmm:

Če pogledaš mamo že dokaj evropske zakone kar pomeni:

- Čez vikend ne morš it gor ker ne moreš prepisa delat. (prepis stane kar po mojem nisi vštel.

- Jedel boš kaj ???? Tudi za dva dni pride hrana nekaj (da se preseravaš tudi 10 000 sit

- nekam malo bencina oz nafte boš porabil- razn če boš tik za mejo kupoval! Pa sam veš če se voziš po nemčiji in po mestih da se poraba zveča!

-kokr vem bo drugo leto prost pretok blaga, toda avstrici bojo še vseeno imeli mejo z nami in vprašanje kko bojo kontrolirali vse skupaj!

Link to comment
Share on other sites

Kupovanje motorjev across EU :? ? :lol1: ...tole bi pa rad videl.

Vsaki , ki je že kdaj prodajal motor in ne živi v Lj, je sigurno mel opravka z raznimi pametnjakoviči:

" :kva1: oh, ja pa koko ste lohka tok deleč :wacko: "!

Jao Švabi, najebali ste ga! Še žal vam bo, da ste ste poselili med Elbo in Donavo, ko vas bomo slovenceljni začeli obdelovat, zakaj ste tako daleč od centra sveta :devil: !

Edited by Sam dePihlja
Link to comment
Share on other sites

Kupovanje motorjev across EU :? ? :lol1: ...tole bi pa rad videl.

Vsaki , ki je že kdaj prodajal motor in ne živi v Lj, je sigurno mel opravka z raznimi pametnjakoviči:

" :kva1: oh, ja pa koko ste lohka tok deleč :wacko: "!

Jao Švabi, najebali ste ga! Še žal vam bo, da ste ste poselili med Elbo in Donavo, ko vas bomo slovenceljni začeli obdelovat, zakaj ste tako daleč od centra sveta :devil: !

Jep prav maš ... mojo Virago pol folka ni prišlo pogledat ker je KP na koncu Slovenije :kva1: ... no na koncu je ostala in še vedno je v Kopru :D

Link to comment
Share on other sites

30 000 sit do Nemčije pa nazaj in to v dveh dneh :hmm:

Če pogledaš mamo že dokaj evropske zakone kar pomeni:

- Čez vikend ne morš it gor ker ne moreš prepisa delat. (prepis stane kar po mojem nisi vštel.

...res...treba bo pondelk frej uzet...

...prepis tud pri nas ni zastonj... :huh:

- nekam malo bencina oz nafte boš porabil- razn če boš tik za mejo kupoval! Pa sam veš če se voziš po nemčiji in po mestih da se poraba zveča!

...jest sem bil polet s punco v munchenu za vikend... 2x nočitvi v avtu 3 dni shoppinga in turizma po mestu in tud malo daljni okolici ...in potni stoški so nanesl 18.700 sit :hmm: ...avto: testna octavia kombi :rolleyes:

- Jedel boš kaj ???? Tudi za dva dni pride hrana nekaj (da se preseravaš tudi 10 000 sit

...ne boš verjel ampak se da "po študentsko" zadevo izpeljat za dobra dva jurja...

-kokr vem bo drugo leto prost pretok blaga, toda avstrici bojo še vseeno imeli mejo z nami in vprašanje kko bojo kontrolirali vse skupaj!

...ostane samo kontola pretoka ljudi.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Z uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov in se strinjate s pravili o varovanju zasebnosti!